Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

Kompaniýanyň başlangyjy
“Ruian Hongming Packaging and Printing Co. Ltd”, 2008-nji ýylda döredilen çörek önümleriniň gaplanylyşy we sowgat gaplaýyş kagyz haltalarynyň daşky gurşaw önümleri boýunça hünärmen we biz Wençhouou şäheriniň Ruian şäherindäki çap birleşiginiň agzasydyrys.

Esasy önümler
Esasy önümlerimiz, müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin, kagyzdan we ýagdan goraýan kagyzdan, söwda haltalaryndan, çeper kagyz haltalaryndan, howa keselinden ýasalan haltalardan, kagyz käselerinden, pizza gutularyndan we ş.m. dürli çörek önümlerini öz içine alýar.

Korporatiw pelsepe
Biziň kompaniýamyz, “Iň ýokary hil we karz ilki” dolandyryş düzgünini hemişe talap edýär.Önümlerimiziň köpüsi Europeewropa, Demirgazyk Amerika, Awstraliýa we Günorta-Gündogar Aziýa bazarlaryna eksport edilýär. Size iň ýokary hilli önümler we ajaýyp hyzmatlar bilen üpjün etjekdigimize göz ýetirýäris.Hyzmatdaşlygyňyzy makullaýarys!

Häkimiýet tejribesi
Çap etmek we gaplamak pudagynda 14 ýyllyk tejribe bilen, satuw hyzmatyny kanagatlandyrmak bilen birlikde iň amatly we iň oňat hilli önümleri iň amatly bahadan getirmekde elimizi saklaýarys.Elmydama biz tarapyndan üpjün edilýän ajaýyp hilli önümler bilen öz bazaryňyzdan lezzet alyp bilersiňiz we ony hasam güýçlendirip we ulaldyp biljekdigiňize ynanýarys.

Näme üçin bizi saýlamaly?

million

Aýda 10 million kagyz halta önümçilik kuwwaty

ýyl

Iýmit derejeli kagyz halta senagatynda, professional gaplamakda we çap etmekde 15 ýyllyk tejribe

%

Önümlerimiziň 70% -i daşary ýurtlara eksport edilýär

Daşky gurşaw we adam hukuklary

5s

Hil barlagy

Hil dolandyryş ulgamy
müşderini kanagatlandyrmaga gönükdirilen

Müşderi talaplaryny dolandyrmak
Müşderini goramak
Müşderiniň ünsi

Işewür hyzmatdaşlar

hyzmatdaş (1)
hyzmatdaş (1)
hyzmatdaş (2)

Biz bilen habarlaşyň

Söwda üçin iň ýokary hilli lenta eli gara reňkli C1s kagyz aýakgap paket paket sumkasy üçin her ýyl bazara täze önümleri hödürleýäris we tehnologiýany we sarp edijileri hemişe iň ýokary hasaplaýarys.Adatça geljegimiz üçin ajaýyp gymmatlyklary döretmek we sarp edijilerimize has uly önümleri we çözgütleri we kompaniýalary hödürlemek üçin köp iş edýäris.

Goş:No. 20 Heping ýoly, Siawan obasy, Pandai köçesi, Ruian, Wençhouou, Hytaý

Tel:86-577-66870825 (Zawod) 86-574-87112978 (Ningbo Ofisi)

Jübi telefony:86-18957833909