Habarlar

 • Customörite iýmit kagyz haltalarynyň peýdalary näme?

  Customörite iýmit kagyz haltalarynyň peýdalary näme?

  Satyn alanyňyzda gereksiz pul ýitirilmegine sebäp boljak azyk kagyz haltalary hakda henizem hemmeleriň ýeterlik bilmeýändigine ynanýaryn;gaplanan önüm suwuk bolsa, adaty kagyz haltalary ulanyp bolmaz.Müşderiniň zerurlyklaryna görä, ulanmazlygy maslahat berýäris ...
  Koprak oka
 • Kraft kagyz haltalarynyň artykmaçlyklary we kemçilikleri

  Kraft kagyz haltalarynyň artykmaçlyklary we kemçilikleri

  Kagyz kagyz materiallary bilen gaplanan önümler gawun tohum haltalary, süýji torbalary, kofe haltalary, eliňizden tutýan tort torbalary, resminama haltalary, öý haýwanlary üçin torbalar we popkorn haltalary ýaly durmuşymyzda gaty ýygy duş gelýär.Soňky iki ýylda dünýäde "anti-plastmassa" ýeliň ýaýramagy bilen ...
  Koprak oka
 • Näme üçin has köp marka gaplaýyş torbalary, kagyz kagyz sumkalaryny ulanyp başlaýar?

  Näme üçin has köp marka gaplaýyş torbalary, kagyz kagyz sumkalaryny ulanyp başlaýar?

  Birnäçe ýyl ozal meşhur söwda merkezine eşik, balak we aýakgap satyn almak üçin baranymyzda, söwda gollanmasy tarapyndan gaplamak üçin ulanylýan sumkalaryň esasan plastmassadygyny bilmelidiris.Kraft kagyz sumkasyny ulanyp, näme bolýar?1. ...
  Koprak oka