Goňur kagyz halta-agyr ýük FB08010


 • Model:FB08010
 • Çig mal:Kagyz kagyzy ýa-da müşderiniň talaby hökmünde
 • Kagyzyň galyňlygy:40gsm-80gsm
 • Ölçegi:200 x 240 mm
 • Reňkleri çap etmek:1c Çap etmek, köp reňkli çap etmek, doly reňkli çap etmek
 • Çap etmegiň görnüşi:müşderiniň talaplaryny ofset
 • MOQ:Bir stockada 500 bölek, adaty bolsa 10000 bölek
  dizaýny, gepleşik geçirip bolar
 • Ulanylyşy:Çörek tosty, Çörek, Sandwiç, Kukiler, Burger,
  Donuz, süýji, sowgat we ş.m.
 • Bukja:Karton ýa-da özleşdirilen
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany

  önüm (1)
  önüm (3)
  önüm (2)

  Üstünlikleri
  Easyeňil saklamak we eltip bermek üçin gaplanýar
  Gaýtadan ulanylýan we biodegrasiýa edilip bilner
  FSC kepillendirildi
  Mugt dizaýn, OEM ýa-da ODM hoş geldiňiz, öz markaňyzy bazara çykarmak we mahabatlandyrmak üçin gowy usul

  Aýratynlyklary
  100% gyzlyk materialdan, ekologiýa taýdan arassa syýa iýmit derejesindäki çylşyrymly ýelim, zäherli we yssyz
  Müşderiniň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin 7 reňkli maksimum çap etmek
  Iň ýokary hilli we bäsdeşlik bahasy

  Iň oňat
  Çörek tosty, çörek, sendwiç, köke, burger, donuz, süýji, sowgat

  Çylşyrymly ýaly görünýän tekiz çüýşeli kagyz halta, aslynda dizaýnynda we önümçilik usulynda birnäçe gaýtalanmalaryň we täzelikleriň netijesidir.1850-nji ýyllaryň başynda Frensis Wolle tarapyndan oýlanyp tapylan kagyz sumkasynyň birinji wersiýasy, berkligi we içerki giňişligi taýdan çäklendirilen konwert şekilli halta.1870-nji ýyllarda Massaçusets ştatynyň Springfilddäki Kolumbiýa kagyz sumka kompaniýasynda işleýän Margaret Naýt, şu gün bilýän kwadrat görnüşli kagyz haltalarymyza açylyp bilinýän tekiz haltalary öndürip biljek maşyn ýasady.Täze tekiz düýbünden ýasalan dizaýn dik durup bilýärdi we has uly kuwwata eýe bolupdy.1883-nji ýylda Çarlz Stilwell Naýtyň sumka üçin dizaýnyny, olary öndürmek üçin ulanylýan maşyny kämilleşdirip hasam ösdürdi.Kagyz halta meşhurlyk gazandy, sebäbi söwdagärler harytlar üçin gap hökmünde peýdalylygyndan başga-da, nyşanlaryny we marka adyny çap edip, sumkany mahabat hökmünde ulanyp bilerler.
  Şahsy önümler Hytaý kagyz sumkasy we söwda sumkasynyň bahasy, Önümler Aziýa, Orta gündogar, Europeanewropa we Germaniýa bazaryna eksport edildi.Kompaniýamyz, bazarlary kanagatlandyrmak we önümleriň öndürijiligini we howpsuzlygyny yzygiderli täzeläp, durnukly hil we yhlasly hyzmatda A-da bolmaga çalyşýar.Kompaniýamyz bilen söwda etmek mertebäňiz bar bolsa.Hytaýdaky işiňizi goldamak üçin elimizden gelenini ederis.


 • Öňki:
 • Indiki: