Ak Satçel kagyz sumkasy-gyzgyn çipler sumka PB05002


 • Model:PB05002
 • Çig mal:subutnama kagyzy ýa-da müşderiniň talaby hökmünde
 • Kagyzyň galyňlygy:40gsm-80gsm
 • Ölçegi:95 (W) x 150 (H) x 45 (G) mm
 • Reňkleri çap etmek:1c Çap etmek, köp reňkli çap etmek, doly reňkli çap etmek
 • Çap etmegiň görnüşi:ofset çap etmek
 • MOQ:Aksiýada 500 bölek, ýörite dizaýn bolsa 10000 bölek Ulanyş: Çörek tosty, Çörek, Sandwiç, Cookie, Burger, Donuts, Candy, Sowgatlar we ş.m.
 • Ulanylyşy:Çörek tosty, Çörek, Sandwiç, Kukiler, Burger,
  Donuz, süýji, sowgat we ş.m.
 • Bukja:Karton ýa-da özleşdirilen
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany

  pb08014 (1)
  pb08014 (2)
  pb08014 (3)

  Üstünlikleri
  Easyeňil saklamak we eltip bermek üçin gaplanýar
  Gaýtadan ulanylýan we biodegrasiýa edilip bilner
  FSC kepillendirildi
  Mugt dizaýn, OEM ýa-da ODM hoş geldiňiz, öz markaňyzy bazara çykarmak we mahabatlandyrmak üçin gowy usul

  Aýratynlyklary
  100% gyzlyk materialdan, ekologiýa taýdan arassa syýa iýmit derejesindäki çylşyrymly ýelim, zäherli we yssyz
  Müşderiniň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin 7 reňkli maksimum çap etmek
  Iň ýokary hilli we bäsdeşlik bahasy

  Iň oňat
  Çörek tosty, çörek, sendwiç, köke, burger, donuz, süýji, sowgat

  Önümiň beýany

  1.OEM & ODM, ýöriteleşdirilen dizaýn / logo / marka we paket kabul ederliklidir.

  2. Ösen önümçilik enjamlary, ýokary hilli bolmagy üçin berk hil synagy we gözegçilik ulgamy.

  3. Bäsdeşlik bahasy: 2008-nji ýylda döredilen çörek önümlerini gaplaýan we sowgat gaplaýan kagyz haltalarynyň daşky gurşaw önümleri boýunça hünärmen we biz Wençhouou şäheriniň Ruian şäherindäki çap birleşiginiň agzasydyrys.

  4. Gowy hil: gowy hil kepillendirilip bilner, bu bazar paýyny gowy saklamaga kömek eder.

  5. Çalt eltiş wagty: söwda kärhanalary bilen pikir alyşmak üçin wagtyňyzy tygşytlaýan öz zawodymyz we hünärmen öndürijimiz bar.Islegiňizi kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini ederis.

  Ajaýyp harytlarymyz üçin ýokary hilli, agressiw nyrh, şeýle hem Seiko W54s / W64s 500ml hemişelik çipleri bilen arzan bahadan iň arzan goldaw üçin müşderilerimiziň arasynda ajaýyp meşhurlykdan lezzet alýarys, has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris. mümkin boldugyça gysga wagtda!
  Hytaý üçin arzan bahasy 500ml Seiko Ink sumkalary we 500ml Seiko W64s syýa haltalary, 11 ýylyň içinde 20-den gowrak sergä gatnaşdyk, her bir müşderiniň ýokary öwgüsini aldyk.Biziň kompaniýamyz elmydama müşderini iň arzan bahadan iň oňat önümleri eltmegi maksat edinýär.Bu ýeňiş gazanmak üçin uly tagalla edýäris we size goşulmagyňyzy tüýs ýürekden garşylaýarys.Bize goşulyň, gözelligiňizi görkeziň.Elmydama siziň ilkinji saýlawyňyz bolar.Bize ynan, ýüregiňi ýitirmersiň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • bilen baglanyşyklyönümleri