Goňur kagyz halta-agyr ýük FB08012


 • Model:FB08012
 • Çig mal:Kagyz kagyzy ýa-da müşderiniň talaby hökmünde
 • Kagyzyň galyňlygy:40gsm-80gsm
 • Ölçegi:235 x 300 mm
 • Reňkleri çap etmek:1c Çap etmek, köp reňkli çap etmek, doly reňkli çap etmek
 • Çap etmegiň görnüşi:müşderiniň talaplaryny ofset
 • MOQ:Bir stockada 500 bölek, adaty bolsa 10000 bölek
  dizaýny, gepleşik geçirip bolar
 • Ulanylyşy:Çörek tosty, Çörek, Sandwiç, Kukiler, Burger,
  Donuz, süýji, sowgat we ş.m.
 • Bukja:Karton ýa-da özleşdirilen
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany

  önüm (1)
  önüm (3)
  önüm (2)

  Üstünlikleri
  Easyeňil saklamak we eltip bermek üçin gaplanýar
  Gaýtadan ulanylýan we biodegrasiýa edilip bilner
  FSC kepillendirildi
  Mugt dizaýn, OEM ýa-da ODM hoş geldiňiz, öz markaňyzy bazara çykarmak we mahabatlandyrmak üçin gowy usul

  Aýratynlyklary
  100% gyzlyk materialdan, ekologiýa taýdan arassa syýa iýmit derejesindäki çylşyrymly ýelim, zäherli we yssyz
  Müşderiniň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin 7 reňkli maksimum çap etmek
  Iň ýokary hilli we bäsdeşlik bahasy

  Iň oňat
  Çörek tosty, çörek, sendwiç, köke, burger, donuz, süýji, sowgat

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  1.OEM hoş geldiňiz.Logöriteleşdirilen logo we reňk hoş geldiňiz.

  2. Her önüm üçin ulanylýan täze gyzlyk material.

  3. Hilini nädip kepillendirip bileris?
  Köpçülikleýin önümçilikden öň hemişe önümçilikden öňki nusga;
  Iberilmezden öň elmydama 100% barlag;

  4.Bizdäki ýaly iň gowy hyzmaty hödürleýäris.Tejribeli satuw topary eýýäm siziň üçin işlemeli.

  önümiň ýa-da hyzmatyň ýokary hilli bazara we sarp edijiniň standart şertlerine laýykdygyny anyklamagy dowam etdiriň.Firmamyzda ýokary hilli kepillendiriş programmasy bar, Logo Çap edilen ýokary hilli ýöriteleşdirilen dizaýn tutawaçly kagyz söwda sumkasynyň lomaý satyjylary üçin döredildi, önümlerimiz iň bäsdeş bahasy we satuwdan soňky hyzmatyň iň artykmaçlygy hökmünde dünýäden meşhur. müşderilere。
  Hytaý kagyz sumkasynyň lomaý satyjylary we ýokary hilli kagyz sumkasynyň bahasy, Önümimizde öňdebaryjy orny saklamak üçin, ideal zatlary döretmek üçin ähli taraplaýyn çäklendirmäni hiç wagt bes etmeýäris.Onuň pikiriçe, durmuş durmuşymyzy baýlaşdyryp, dünýä jemgyýetçiligi üçin has gowy ýaşaýyş gurşawyny ösdürip bileris.
  Zawodda iň köp satylýan Hytaý Plastik halta we gaplaýyş sumkasy, döredilen gününden başlap, kompaniýa "dogruçyl satuw, iň ýokary hilli, adamlara gönükdirilen we müşderilere peýdaly" diýen ynamy dowam etdirýär. Müşderilerimizi iň gowulary bilen üpjün etmek üçin ähli zady edýäris. hyzmatlary we iň oňat çözgütler.Hyzmatlarymyz başlansoň ahyryna çenli jogapkärçilik çekjekdigimize söz berýäris.


 • Öňki:
 • Indiki: