Tekiz aşaky kagyz sumkasy


 • Model:FB08001
 • Çig mal:Kagyz kagyzy ýa-da müşderiniň talaby hökmünde
 • Kagyzyň galyňlygy:40gsm-80gsm
 • Ölçegi:Aksiýa ölçegi ýa-da özleşdirilen
 • Reňkleri çap etmek:1c Çap etmek, köp reňkli çap etmek, doly reňkli çap etmek
 • Çap etmegiň görnüşi:ofset çap etmek
 • MOQ:Bir stockada 500 bölek, adaty bolsa 10000 bölek
  dizaýny, gepleşik geçirip bolar
 • Ulanylyşy:Çörek tosty, Çörek, Sandwiç, Kukiler, Burger,
  Donuz, süýji, sowgat we ş.m.
 • Bukja:Karton ýa-da özleşdirilen
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany

  önüm (1)
  önüm (3)
  önüm (2)

  Üstünlikleri
  Easyeňil saklamak we eltip bermek üçin gaplanýar
  Gaýtadan ulanylýan we biodegrasiýa edilip bilner
  FSC kepillendirildi
  Mugt dizaýn, OEM ýa-da ODM hoş geldiňiz, öz markaňyzy bazara çykarmak we mahabatlandyrmak üçin gowy usul

  Aýratynlyklary
  100% gyzlyk materialdan, ekologiýa taýdan arassa syýa iýmit derejesindäki çylşyrymly ýelim, zäherli we yssyz
  Müşderiniň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin 7 reňkli maksimum çap etmek
  Iň ýokary hilli we bäsdeşlik bahasy

  Iň oňat
  Çörek tosty, çörek, sendwiç, köke, burger, donuz, süýji, sowgat

  Sorag-jogap

  S: Sitatany haçan alyp bilerin?
  J: Satuw toparymyz, adatça gözlegiňizi alanymyzdan soň 8 sagadyň dowamynda bahany sitata edýär.
  S: Mysal nädip almaly?
  J: Bir Stockadaky nusga: FedEx, DHL, UPS ýa-da TNT tarapyndan 24 sagadyň dowamynda gowşurylyp bilner.
  Custöriteleşdirilen nusga: Çeper eserleri tassyklandan 5-7 gün soň.
  S: Özümiň logotipimi we gaplamamy ýasap bilerinmi?
  J: Hawa, ähli ýöriteleşdirilen önümler çeper eserleriňize we talaplaryňyza görä öndüriler.Dizaýnerler toparymyz, çap edilmezden ozal çeper eserleriň tassyklamasyny alarlar.
  S: Siz ownuk sargytlary kabul edýärsiňizmi?
  J: Hawa, kiçi sargyt ýa-da synag buýrugyny kabul edýäris.
  S: Zawodyňyz hilini nädip üpjün edýär?
  J: thehli çig mal emlägi barlamak üçin köpçülikleýin önümçilikden öň barlanar.QC topary sahypany gözden geçirýär we synag hasabatlaryny berýär.Her bir proses berk gözegçilikde saklanýar.
  S: Harytlary näçe wagtlap iberip bilersiňiz?Bu element üçin paýyňyz barmy?
  J: Harytlary aksiýa harytlary üçin 3 günüň içinde eltip bileris.Köpçülikleýin önümçilik üçin yzygiderli gurşun wagty 7-14 gün, sargyt mukdaryna-da baglydyr.Harytlara gyssagly zerur bolsa, goldaw bermek üçin elimizden gelenini etjekdigimizi habar beriň.


 • Öňki:
 • Indiki: