Aşakdaky kagyz sumkasyny çümdüriň


 • Model:PB05001
 • Çig mal:Kagyz kagyzy ýa-da müşderiniň talaby hökmünde
 • Kagyzyň galyňlygy:40gsm-80gsm
 • Ölçegi:Aksiýa ölçegi ýa-da özleşdirilen
 • Reňkleri çap etmek:1c Çap etmek, köp reňkli çap etmek, doly reňkli çap etmek
 • Çap etmegiň görnüşi:ofset çap etmek
 • MOQ:500 bölek, ätiýaçda bolsa 10000 bölek, ýörite dizaýn bolsa, gepleşik geçirip bolar
 • Ulanylyşy:Çörek tosty, çörek, sendwiç, köke, burger, donuz, süýji, sowgat we ş.m.
 • Bukja:Karton ýa-da özleşdirilen
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany

  esasy
  esasy
  esasy

  Aýratynlyklary
  100% gyzlyk materialdan, ekologiýa taýdan arassa syýa iýmit derejesindäki çylşyrymly ýelim, zäherli we yssyz
  Müşderiniň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin 7 reňkli maksimum çap etmek
  Iň ýokary hilli we bäsdeşlik bahasy

  Üstünlikleri
  Easyeňil saklamak we eltip bermek üçin gaplanýar
  Gaýtadan ulanylýan we biodegrasiýa edilip bilner
  FSC kepillendirildi
  Mugt dizaýn, OEM ýa-da ODM hoş geldiňiz, öz markaňyzy bazara çykarmak we mahabatlandyrmak üçin gowy usul

  Iň oňat
  Çörek tosty, çörek, sendwiç, köke, burger, donuz, süýji, sowgat

  Sorag-jogap

  S: Söwda kompaniýasy ýa-da zawodmy?
  J: Biz zawod.
  S: Iň pes sargyt mukdary näçe?
  J: Bir stocka spesifikasiýasy üçin 500 bölek, ýörite marka çap edilse 10000 bölek.
  S: Hilini barlamak üçin nädip nusga almaly?
  J: Eger bar bolan nusga gerek bolsa, ýük ýygnamak arkaly 24 sagadyň dowamynda size salgylanma üçin mugt nusga ibereris.
  Torbada ýörite nyşan gerek bolsa, 5-7 günüň içinde nusga öndüreris we nusga bahasyny tölemeli bolarsyňyz.
  S: Harytlary nädip iberýärsiňiz?
  J: 1).Deňiz bilen
  2).Howa bilen
  3).DHL, FedEX, UPS we ş.m.
  S: Söwda möhleti we töleg möhleti näme?
  J: FOB / EXW
  T / T, Paypal, Western Union, Wechat Pay, L / C-ni kabul edýäris
  S: Satuwdan soňky hyzmat nähili?
  J: Islendik mesele, ýakyn wagtda çözgüt we seslenme tapmak üçin elimizden gelenini ederis.
  S: Harytlary näçe wagtlap iberip bilersiňiz?Bu element üçin paýyňyz barmy?
  J: Harytlary aksiýa harytlary üçin 3 günüň içinde eltip bileris.Köpçülikleýin önümçilik üçin yzygiderli gurşun wagty 7-14 gün, sargyt mukdaryna-da baglydyr.Harytlara gyssagly zerur bolsa, goldaw bermek üçin elimizden gelenini etjekdigimizi habar beriň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • bilen baglanyşyklyönümleri