Goňur Satçel kagyz sumkasy PB05004


 • Model:PB05004
 • Çig mal:subutnama kagyzy ýa-da müşderiniň talaby hökmünde
 • Kagyzyň galyňlygy:40gsm-80gsm
 • Ölçegi:140 (W) x 350 (H) x 60 (G) mm
 • Reňkleri çap etmek:ýönekeý ýa-da müşderiniň talaby hökmünde
 • Çap etmegiň görnüşi:ofset çap etmek
 • MOQ:Aksiýada 500 bölek, ýörite dizaýn bolsa 10000 bölek Ulanyş: Çörek tosty, Çörek, Sandwiç, Cookie, Burger, Donuts, Candy, Sowgatlar we ş.m.
 • Ulanylyşy:Çörek tosty, Çörek, Sandwiç, Kukiler, Burger,
  Donuz, süýji, sowgat we ş.m.
 • Bukja:Karton ýa-da özleşdirilen
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany

  pb08014 (1)
  pb08014 (2)
  pb08014 (3)

  Üstünlikleri
  Easyeňil saklamak we eltip bermek üçin gaplanýar
  Gaýtadan ulanylýan we biodegrasiýa edilip bilner
  FSC kepillendirildi
  Mugt dizaýn, OEM ýa-da ODM hoş geldiňiz, öz markaňyzy bazara çykarmak we mahabatlandyrmak üçin gowy usul

  Aýratynlyklary
  100% gyzlyk materialdan, ekologiýa taýdan arassa syýa iýmit derejesindäki çylşyrymly ýelim, zäherli we yssyz
  Müşderiniň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin 7 reňkli maksimum çap etmek
  Iň ýokary hilli we bäsdeşlik bahasy

  Iň oňat
  Çörek tosty, çörek, sendwiç, köke, burger, donuz, süýji, sowgat

  Iýmit gaplamak üçin iýmit derejeli kagyz kagyzy üçin talaplar

  1. Iýmit gaplamasy: Iýmit gaplamasy amatlylyk we göterijilik ýörelgelerine eýermelidir.Kraft kagyzyň uzalmagyna garşy artykmaçlygy, gaplamak zerurlygy üçin örän amatly edýär.Sarp ediji iýmit alanda sumkanyň çykarylmagynyň öňüni almak üçin gaplaýyş materialynyň gowy dartyş güýji bolmaly.

  2. Içgi gaplamasy: Önümçilik materiallarynda çyglylyga çydamlylygy we suwy siňdirýän deformasiýanyň we zeper ýetmeginiň öňüni almak üçin belli bir çyglylyga eýe bolmagy talap edilýär.

  3. Doňdurylan iýmitiň gaplanylyşy: Gaty güýçli materiallary gaplamak hökmünde ulanmak göz öňünde tutulmalydyr.Esasy reňkli kagyz, pes temperaturaly doňdurma we ýokary temperaturanyň eremeginiň ýylylyk giňelmegine we gysylmagyna çydap biler, deformasiýanyň, ýoýulmagyň, ýygyrtlaryň we çyglylygyň aşa siňmeginiň öňüni alar.azyk ýagdaýy.

  Söwda üçin iň ýokary hilli lenta eli gara reňkli C1s kagyz aýakgap paket paket sumkasy üçin her ýyl bazara täze önümleri hödürleýäris we tehnologiýany we sarp edijileri hemişe iň ýokary hasaplaýarys.Adatça geljegimiz üçin ajaýyp gymmatlyklary döretmek we sarp edijilerimize has uly önümleri we çözgütleri we kompaniýalary hödürlemek üçin köp iş edýäris.


 • Öňki:
 • Indiki: