SOS goňur blok Aşak kagyz sumkasy - Agyr wezipe PB06001


 • Model:PB06001
 • Çig mal:Kagyz kagyzy ýa-da müşderiniň talaby hökmünde
 • Kagyzyň galyňlygy:65gsm-100gsm ýa-da müşderiniň islegi hökmünde
 • Ölçegi:155 (W) x 315 (H) x 100 (G) mm
 • Reňkleri çap etmek:ýönekeý ýa-da müşderiniň talaby hökmünde
 • Çap etmegiň görnüşi:ofset çap etmek
 • MOQ:Aksiýada 500 bölek, ýörite dizaýn bolsa 10000 bölek Ulanyş: Çörek tosty, Çörek, Sandwiç, Cookie, Burger, Donuts, Candy, Sowgatlar we ş.m.
 • Ulanylyşy:Çörek tosty, Çörek, Sandwiç, Kukiler, Burger,
  Donuz, süýji, sowgat we ş.m.
 • Bukja:Karton ýa-da özleşdirilen
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany

  PB06001 (1)
  PB06001 (2)
  PB06001 (3)

  Üstünlikleri
  Easyeňil saklamak we eltip bermek üçin gaplanýar
  Gaýtadan ulanylýan we biodegrasiýa edilip bilner
  FSC kepillendirildi
  Mugt dizaýn, OEM ýa-da ODM hoş geldiňiz, öz markaňyzy bazara çykarmak we mahabatlandyrmak üçin gowy usul

  Aýratynlyklary
  100% gyzlyk materialdan, ekologiýa taýdan arassa syýa iýmit derejesindäki çylşyrymly ýelim, zäherli we yssyz
  Müşderiniň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin 7 reňkli maksimum çap etmek
  Iň ýokary hilli we bäsdeşlik bahasy

  Iň oňat
  Çörek tosty, çörek, sendwiç, köke, burger, donuz, süýji, sowgat

  Kraft kagyz haltalarynyň aýratynlyklary näme?

  Kagyz kagyz haltalary zäherli, tagamsyz we hapalanmaýan, daşky gurşawy goramagyň milli ülňülerine laýyk gelýär, ýokary güýji we daşky gurşawy goraýar we häzirki wagtda dünýäde iň meşhur ekologiýa taýdan gaplaýyş materiallaryndan biridir.Kraft kagyz haltalaryny ýasamak üçin kraft kagyzy ulanmak has giňden ulanylýar.Supermarketlerde, söwda merkezlerinde, aýakgap dükanlarynda, egin-eşik dükanlarynda we ş.m. söwda etmek, adatça müşderilere satyn alnan zatlary götermek üçin elýeterli kagyz haltalary bar.Kraft kagyz sumkasy, dürli görnüşli ekologiýa taýdan arassa gaplama sumkasy.
  Professional dizaýn Hytaý kagyz sumkasy we azyk sumkasy, halkara söwdasyndaky giňelýän maglumatlardan çeşmäni peýdalanmak üçin, onlaýn we awtonom ýerlerden alyjylary garşylaýarys.Biziň hödürleýän oňat hilli çözgütlerimize garamazdan, satuwdan soňky hünärmenler toparymyz tarapyndan täsirli we kanagatlanarly maslahat hyzmaty berilýär.Önüm sanawlary we jikme-jik parametrler we beýleki maglumatlar, soraglaryňyz üçin öz wagtynda iberilýär.Şonuň üçin korporasiýamyz hakda soraglaryňyz bar bolsa bize e-poçta iberip ýa-da bize jaň etmeli.ou, şeýle hem, salgy sahypamyzy web sahypamyzdan alyp, önümlerimizi gözden geçirmek üçin kompaniýamyza gelip biler.Özara üstünlikleri paýlaşjakdygymyzy we bu bazardaky ýoldaşlarymyz bilen berk hyzmatdaşlygy ýola goýjakdygymyza ynanýarys.Soraglaryňyza garaşýarys.


 • Öňki:
 • Indiki: