Ak Satçel kagyz sumkasy-Gyzgyn çipler sumka PB05003


 • Model:PB05002
 • Çig mal:subutnama kagyzy ýa-da müşderiniň talaby hökmünde
 • Kagyzyň galyňlygy:40gsm-80gsm
 • Ölçegi:165 (W) x 245 (H) x 50 (G) mm
 • Reňkleri çap etmek:1c Çap etmek, köp reňkli çap etmek, doly reňkli çap etmek
 • Çap etmegiň görnüşi:ofset çap etmek
 • MOQ:Aksiýada 500 bölek, ýörite dizaýn bolsa 10000 bölek Ulanyş: Çörek tosty, Çörek, Sandwiç, Cookie, Burger, Donuts, Candy, Sowgatlar we ş.m.
 • Ulanylyşy:Çörek tosty, Çörek, Sandwiç, Kukiler, Burger,
  Donuz, süýji, sowgat we ş.m.
 • Bukja:Karton ýa-da özleşdirilen
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany

  pb08014 (1)
  pb08014 (2)
  pb08014 (3)

  Üstünlikleri
  Easyeňil saklamak we eltip bermek üçin gaplanýar
  Gaýtadan ulanylýan we biodegrasiýa edilip bilner
  FSC kepillendirildi
  Mugt dizaýn, OEM ýa-da ODM hoş geldiňiz, öz markaňyzy bazara çykarmak we mahabatlandyrmak üçin gowy usul

  Aýratynlyklary
  100% gyzlyk materialdan, ekologiýa taýdan arassa syýa iýmit derejesindäki çylşyrymly ýelim, zäherli we yssyz
  Müşderiniň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin 7 reňkli maksimum çap etmek
  Iň ýokary hilli we bäsdeşlik bahasy

  Iň oňat
  Çörek tosty, çörek, sendwiç, köke, burger, donuz, süýji, sowgat

  Üstünliklerimiz

  1. Netijeli we innowasiýa nusga hyzmaty

  2. Professional onlaýn hyzmat topary, islendik poçta ýa-da habar 24 sagadyň dowamynda jogap berer.

  3.Biziň güýçli toparymyz müşderä islän wagtyňyz tüýs ýürekden hyzmat edýär.

  4. Müşderiniň iň ýokarydygyny, Bagtyň işgärleriniň bardygyny aýdýarys.

  5. Hilini ilkinji serediş hökmünde goýuň;

  6.OEM & ODM, ýöriteleşdirilen dizaýn / logo / marka we paket kabul ederliklidir.

  Biziň niýetimiz, bir gezek ulanylýan Gamburger gyzgyn it üçin hil barlagy üçin altyn goldaw, ajaýyp baha we ýokary hilli hödürlemek bilen, sarp edijilerimizi ýerine ýetirmekden ybaratdyr. esasy maksatlar, ýokary hilli, bäsdeşlik bahasy, bagtly eltip bermek we ajaýyp önümler we hyzmatlar bilen dünýädäki geljegimizi hödürlemekdir.
  Hytaý Burger gaplaýyş sumkasy we Burger Kraft sumkasy üçin hil barlagy, barha güýçlenýän bazarda, çyn ýürekden hyzmat etmek bilen ýokary hilli çözgütler we abraýly abraý bilen, uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy gazanmak üçin elmydama müşderilere haryt we tehnika goldawyny hödürleýäris.Hil boýunça ýaşamak, karz boýunça ösüş biziň baky gözlegimizdir, Saparyňyzdan soň uzak möhletli hyzmatdaş boljakdygymyza berk ynanýarys.


 • Öňki:
 • Indiki: