Goňur Satçel kagyz sumkasy PB05005


 • Model:PB05005
 • Çig mal:subutnama kagyzy ýa-da müşderiniň talaby hökmünde
 • Kagyzyň galyňlygy:40gsm-80gsm
 • Ölçegi:185 (W) x 410 (H) x 70 (G) mm
 • Reňkleri çap etmek:ýönekeý ýa-da müşderiniň talaby hökmünde
 • Çap etmegiň görnüşi:ofset çap etmek
 • MOQ:Aksiýada 500 bölek, ýörite dizaýn bolsa 10000 bölek Ulanyş: Çörek tosty, Çörek, Sandwiç, Cookie, Burger, Donuts, Candy, Sowgatlar we ş.m.
 • Ulanylyşy:Çörek tosty, Çörek, Sandwiç, Kukiler, Burger,
  Donuz, süýji, sowgat we ş.m.
 • Bukja:Karton ýa-da özleşdirilen
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany

  pb08014 (1)
  pb08014 (2)
  pb08014 (3)

  Üstünlikleri
  Easyeňil saklamak we eltip bermek üçin gaplanýar
  Gaýtadan ulanylýan we biodegrasiýa edilip bilner
  FSC kepillendirildi
  Mugt dizaýn, OEM ýa-da ODM hoş geldiňiz, öz markaňyzy bazara çykarmak we mahabatlandyrmak üçin gowy usul

  Aýratynlyklary
  100% gyzlyk materialdan, ekologiýa taýdan arassa syýa iýmit derejesindäki çylşyrymly ýelim, zäherli we yssyz
  Müşderiniň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin 7 reňkli maksimum çap etmek
  Iň ýokary hilli we bäsdeşlik bahasy

  Iň oňat
  Çörek tosty, çörek, sendwiç, köke, burger, donuz, süýji, sowgat

  Kraft kagyz haltalarynyň klassifikasiýalary näme?

  1. Köp gatly kraft kagyz sumkasy: Bir halta ýasamak üçin maşyn gaýtadan işlemek üçin iki ýa-da has köp gatlak kagyzy ulanyň, aşagy poliester sapak bilen tikilýär we soňra gyzgyn howa kagyzy bilen ýylylyk bilen möhürlenýär.

  2. Kagyz-plastmassa birleşdirilen halta: üç gatly kagyz sumkasy diýlip hem bilinýär, daşky gatlagy kagyz kagyzy, içki gatlagy ýokary temperatura üçin EVA, PP, PE we beýleki çig mal ulanyp, plastmassa PP dokalan halta. birleşdirilen bejergisi, gutarandan soň aşaky bejergisi dürli görnüşlere görä amala aşyrylýar.

  3. Kwadrat aşaky açyk halta: esasan köp gatlakly kagyz sumkasy bilen birmeňzeş, ýarym taýýar önüm maşyn bilen öndürilenden soň, inedördül düýbüni ýasamak üçin aşagy el bilen bukulýar we aşagy ýelim bilen ýelmenýär we soň gyzgyn howa bilen guradylýar.

  4. Kwadrat aşaky klapan sumkasy: Kwadrat aşaky açyk sumkanyň esasy önümçilik prosesi esasan birmeňzeş.Klapan sumkasy agzy we aşagy bilen birmeňzeş çemeleşýär we şol bir wagtyň özünde materiallary doldurmak üçin agzyna jaň agzyny goşýar.
  Kagyz kagyz haltalarynyň çig maly esasan kraft kagyz, PP dokalan mata, poliester sapak we ş.m.
  Kraft kagyz haltalaryny ulanmak: poroşok, granulalar, flak we blok materiallary gaplamak üçin ulanylýar;önümler himiýa, gurluşyk materiallary, azyk, derman, metallurgiýa, plastmassa, iýmit we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.


 • Öňki:
 • Indiki: